• Hi,

Dezynsekcja Dezynfekcja Deratyzacja

Firma KEDAR działa na rynku od 1983 roku, została utworzona przez Ryszarda Radek a następnie z dniem 30.12.2020 została notarialnie darowana synowi Arturowi Radkowi w wyniku czego została połączona z firmą syna, obecnie nazywa się KEDAR ARTUR RADEK.

Firma przejęła i w pełni realizuje wszystkie zobowiązania wobec  kontrahentów, pozyskuje nowych kontrahentów i nastawiona jest na dalszy jej rozwój. Nasza firma jest od lat aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pracowników DDD które wchodzi w skład Konfederacji Europejskich Stowarzyszeń DDD CEPA, posiada nadany przez Stowarzyszenie tytuł Specjalisty w zakresie deratyzacji, dezynsekcji dezynfekcji. Pełnomocnikiem naszej firmy jest Ryszard Radek  który posiada również tytuł Biologa terenowego.

Prowadzimy zabiegi oraz profilaktykę w oparciu i IPM, czyli zintegrowane metody zwalczania szkodników zgodne z założeniami HACCP (GMP - Dobra Praktyka Produkcyjna oraz GHP - Dobra Praktyka Higieniczna).

Nasi wykwalifikowani pracownicy stale poszerzają swoja wiedzę w zakresie najnowszych sposobów oraz środków do zwalczania szkodników poprzez częste uczestnictwo w szkoleniach ,kursach, spotkaniach organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Pracowników DDD oraz przez inne wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty.

Do zwalczania szkodników używamy skutecznych i nowoczesnych metod oraz preparatów zarówno produkcji krajowej jak i zagraniczne. Stosowane preparaty posiadają atest Ministra Zdrowia i PZH.

Długoletnia obecność na rynku zaowocowała bardzo wysokim poziomem wykonywanych przez nas usług czego dowodem jest zadowolenie klientów oraz wieloletnia współpraca z dotychczasowymi kontrahentami.

Firma obecnie współpracuje i prowadzi monitoringi na wielu obiektach: firm, zakładów, kopalń oraz spółdzielniach mieszkaniowych, przedszkolach, szkołach, restauracjach, barach, urzędach, szpitalach, przychodniach, hotelach, ośrodkach wczasowych itp.

Wykonujemy również usługi w mieszkaniach, domach osób prywatnych. Są to głównie usługi dezynsekcji, dezynfekcji oraz deratyzacji.

Jeżeli zaobserwowali Państwo szkodniki na terenie Państwa obiektu lub mieszkania, domu (insektów: karaluchy, karaczany, mkliki, mrówki, osy, szerszenie itp. lub gryzoni: szczury-myszy) lub niezbędna jest dezynfekcja (bakterie, grzyby, wirusy), dezodoryzacja neutralizacja uciążliwych i przykrych zapachów. zachęcamy do kontaktu z naszą firmą.

Świadczymy również usługi w zakresie ozonowania lokali, samochodów oraz obiektów. Nasz zakres działania to: miasto i gmina Tychy , województwo śląskie i małopolskie.

DEZYNFEKCJA

Dezynfekcja

Zabieg dezynfekcji polega na wyeliminowaniu szkodliwych drobnoustrojów (wirusów, bakterii, grzybów), potencjalnie groźnych dla naszego życia i zdrowia. Proces ten można przeprowadzić na powierzchniach użytkowych i przedmiotach. W trakcie dezynfekcji wyeliminowane zostają formy wegetatywne mikroorganizmów. Zdarza się, że nie jest to równoznaczne z pozbyciem się formy przetrwalnikowej. Zdezynfekowany materiał nie musi być zatem jałowy.

Najczęściej dezynfekcję wykonuje się w następujących sytuacjach:

 • po zalaniach
 • po zmarłym
 • po chorym
 • po gołębiach (czyszczenie i dezynfekcja strychów)
 • po padniętych gryzoniach

DEZYNSEKCJA

DEZYNSEKCJA

Proces dezynsekcji polega na eliminacji szkodliwych dla otoczenia owadów. Mogą to być karaluchy, karaczany, pluskwy, mrówki (w tym szczególnie uciążliwe "faraonki"), rybiki cukrowe, pchły, muchy, komary, pająki i inne.

Dezynsekcję można przeprowadzić za pomocą następujących metod:

 • fizyczne (para wodna, gorące powietrze, promienie UV)
 • biologiczne (zwalczanie szkodników przy użyciu innych organizmów żywych)
 • chemiczne (stosowanie insektycydów, tj. chemicznych środków owadobójczych)
 • mechanicznych (wyłapywanie insektów, czyszczenie, trzepanie)

DERATYZACJA

DERATYZACJA

Celem procesu deratyzacji jest wyłapanie, eliminacja, ale i odstraszenie szkodliwych gryzoni.
Najczęściej są nimi szczury lub myszy. Gryzonie są groźnymi szkodnikami w naszym otoczeniu. Zjadają i niszczą elementy wyposażenia mieszkania oraz żywność, ale również zanieczyszczają je odchodami, śliną lub sierścią. Metody chemiczne są najbardziej rozpowszechnione w zwalczaniu gryzoni. Ich zastosowanie polega na rozkładaniu preparatów gryzoniobójczych. Istnieją również metody fizyczne i biologiczne deratyzacji.


DEZODORYZACJA

Dezodoryzaca

Dezodoryzację stosuje się w celu usunięcia lub neutralizacji przykrych zapachów. Najczęściej powstają one w rezultacie rozkładu materii organicznej, fermentacji czy też procesów gnilnych.
Jednak często usuwa się także nieprzyjemne zapachy z otoczenia, np. zapach nikotyny, moczu czy odchodów.

Procesy dezodoryzacji oraz dezynfekcji często wykonuje się równolegle. Dezodoryzacja ma zastosowanie zarówno w budynkach użyteczności publicznej (na przykład na dworcach komunikacyjnych, w hotelach, na klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych, w domach opieki), jak i w przemyśle.


ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI

Zabezpieczenie przed ptakami

Ptaki bytujące na budynkach mieszkalnych, instytucjonalnych, a także na magazynach, zakładach produkcyjnych i innych oraz na obiektach budowlanych (pomniki, mosty i inne) mogą być przyczyną znacznych zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych dla użytkowników i osób postronnych. Konsekwencjami bytności dzikiego ptactwa mogą być: przenoszenie chorób odzwierzęcych, gruźlicy ptasiej, czy też chorób układu pokarmowego. Oprócz niebezpieczeństw ściśle epidemiologicznych, istnieją również zagrożenia związane z żerującymi na ptakach insektami oraz insektami przebywającymi w gniazdach.

Przeważnie są to obrzeżki, czyli kleszcze ptasie, które w niektórych przypadkach potrafią żerować na człowieku. Ponadto, ptasie odchody mogą przyczynić się do niszczenia elewacji obiektów, zmniejszać ich wartość estetyczną, a w końcu zanieczyszczać systemy rynnowe i doprowadzać do powstawania kolejnych szkód. Ptactwo miejskie bytujące na obiektach, głównie gołębie, potrafi być przyczyną wielu poważnych problemów. Warto zatem zastanowić się nad montażem zabezpieczeń przed ptakami, np. kolców lub siatek.


MONITORING

Monitoring

Usługa monitoringu DDD polega na stałym, cyklicznym lub okresowym sprawdzaniu obiektów pod kątem ochrony przed szkodnikami. Obiekty są monitorowane pod względem obecności insektów lub gryzoni. W celu wykonania usługi, na obszarze monitorowanego obiektu montuje się Punkty Osłony Sanitarnej (POS). Są to nowoczesne stacje deratyzacyjne, pułapki owadobójcze, lampy lepowe lub rażące. Zainstalowany sprzęt podlega systematycznym przeglądom. Bieżące monitorowanie stanu obiektu pozwala na skuteczne unikanie zagrożeń spowodowanych przez różnego typu szkodniki. Monitoring można zaliczyć do działań profilaktycznych, gdyż umożliwia on możliwie najszybszą i natychmiastową likwidację zagrożenia wynikającego z obecności szkodników.


OZONOWANIE

OZONOWANIE

Zabieg ozonowania polega na usuwaniu nieprzyjemnych zapachów jak również wirusów, zarodników grzybów, bakterii czy roztoczy za pomocą generatora ozonu.

HACCP

Naszą specjalizacją jest monitoring DDD zgodny z systemem HACCP (GMP/GHP) oraz IPM (Integrowane Metody Zwalczania Szkodników). Zabezpieczenie w postaci monitoringu pozwala na bieżącą ochronę Państwa lokali oraz obiektów przed wizytami „nieproszonych gości” (na przykład insektów lub gryzoni). Działanie to ma charakter profilaktyczny, umożliwiając natychmiastową reakcję w razie inwazji szkodników. Wprowadzenie monitoringu pozwala na systematyczną kontrolę i ochronę przed szkodnikami. Państwa lokal lub obiekt będzie dzięki temu wolny od owadów i gryzoni.

Usługa monitoringu obejmuje:

 •  otrzymanie pełnej dokumentacji, tzw. „Księgi procedur ochrony przed szkodnikami”, uzupełnianą systematycznie w czasie każdej kontroli.
 •  montaż Punktów Osłony Sanitarnej (nowoczesne stacje deratyzacyjne oraz pułapki owadobójcze).
 •  serwis POS zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 •  gwarancję pomiędzy kolejnymi kontrolami. Gdyby w tym czasie pojawiły się szkodniki, wykonany zostaje dodatkowy, bezpłatny zabieg deratyzacyjny lub dezynsekcyjny. Są to tzw. działania korygujące.
 •  gwarancję, że wszystkie preparaty i środki użyte podczas wykonywania monitoringu lub ewentualnych zabiegów korygujących posiadają zezwolenie Ministra Zdrowia i są dopuszczone do obrotu.

W  zakresie świadczenia usługi monitoringu DDD współpracujemy z wieloma zakładami przetwórstwa spożywczego, sklepami, piekarniami, cukierniami, zakładami mięsnymi, wędliniarskimi, itp. Naszymi klientami są również hotele, restauracje, dyskoteki, ośrodki wypoczynkowe, ośrodki opieki społecznej, szpitale, kopalnie, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty zarządzające lokalami mieszkaniowymi. Świadczymy również usługi dla jednostek oświatowych, urzędów miast i gmin, jednostek państwowych oraz osób prywatnych.

Szkodniki

GRYZONIE - stanowią najliczniejszy rząd ssaków, który obejmuje ponad 2200 gatunków. Do najbardziej niebezpiecznych szkodników wśród gryzoni zalicza się:

 •  szczura wędrownego (Rattus norvegicus)
 •  szczura śniadego (Rattus rattus)
 •  mysz domową (Mus musculus)
 •  mysz polną (Apodemus agrarius)

SZCZUR WĘDROWNY - wywodzi się z południowo-wschodniej Azji. Najchętniej zamieszkuje piwnice, kanalizację, magazyny oraz składy. Chętnie przebywa w okolicy wody – jest bowiem dobrym pływakiem. Jest wszystkożerny, z dużym udziałem pokarmu zwierzęcego. Pozostaje aktywny całą dobę, najbardziej w nocy.

SZCZUR ŚNIADY - jest nieco mniejszy od swojego krewniaka, szczura wędrownego. Przebywa wyłącznie w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie zasiedla strychy, magazyny zbożowe, poddasza, hale targowe i różnego rodzaju zabudowania gospodarcze. Charakteryzuje go to, że w odróżnieniu od szczura wędrownego zajmuje zwykle wyższe kondygnacje budynków. Potrafi wspinać się po murach. W miejscach, gdzie nie jest płoszony, wykazuje aktywność całodobową. Jest wszystkożerny.

MYSZ DOMOWA - obecnie znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Mysz domowa jest wszystkożerna i łatwo może przystosować się do różnego rodzaju pokarmu. Nie gromadzi zapasów. Trudne warunki środowiska nie są dla niej przeszkodą.


OWADY -  są bardzo zróżnicowaną ekologicznie grupą. Zasiedlają najróżniejsze środowiska i siedliska. Owady spotyka się na lądzie, w wodzie, pod ziemią, na organizmach zwierzęcych i roślinnych, na zwłokach, w strefach zimnych, gorących i umiarkowanych. Tak niezwykłe rozprzestrzenienie się owadów w połączeniu z ich ogromną różnorodnością i tym samym liczebnością odgrywa w życiu człowieka i jego gospodarce olbrzymią rolę - zarówno pozytywną, jak i negatywną. Owady zapylają większość roślin użytkowych, oczyszczają ziemię z martwych, butwiejących resztek organicznych, poprawiają strukturę gleby, produkują pewne surowce np. miód czy wosk, ale również niszczą lasy i uprawy polowe oraz ogrodowe, uszkadzają i niszczą zapasy pożywienia, a wreszcie są roznosicielami rozmaitych chorób.

Kontakt

"KEDAR"
ul. Tołstoja 3A
43-100 Tychy

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel/fax: 32 219 10 53
kom. 501 685 068